Portfolios > Reptiles

Bitis gabonica
Mezzotint
4.5x6"
2021
Agkistrodon piscivorus
Mezzotint with Etching
6x9"
2021
Eunectes murinus
Mezzotint
4.5x6"
2019
Boa imperator
Mezzotint
4.5x6"
2021
Python sebae
Mezzotint
4.5x6"
2021